Master Programs Online Promotion Meetings

Yaşar Üniversitesi enstitüleri bünyesinden bulunan tüm yüksek lisans programları ile ilgili bilgi paylaşmak amacıyla, ana bilim dalı başkanları ve öğretim üyelerinin katkılarıyla, 30 Mayıs 2020 Cumartesi günü 13.00-18.40 saatleri arasında Zoom platformu üzerinden “Yüksek Lisans Programları Online Tanıtım Toplantıları” düzenlenecektir.

İç Mimarlık Yüksek Lisans Programı Tanıtım Toplantısı:

14.00 – 14. 40

Zoom Bağlantısı:

https://zoom.us/j/97343656243

Gerçekleşecek tüm Tanıtım Toplantıları’nın detaylı programına ve Zoom linklerine https://www.yasar.edu.tr/inc/uploads/2018/12/tl-zoom-toplanti.pdf bağlantısından ulaşılabilir.

Katılımcıların dahil olacakları toplantı için toplantı başlangıç saatinden 15 dakika önce sisteme girmiş olmaları gerekmektedir.

 

 

In order to share information about all postgraduate programs within the scope of Yaşar University institutes, “Master Programs Online Promotion Meetings” will be held on Saturday, May 30, 2020, between 13.00-18.40, on the Zoom platform.

Interior Architecture Master Program Promotion Meeting:

14.00 – 14.40

Zoom Link:

https://zoom.us/j/97343656243

Detailed program and Zoom links of all meetings to be held can be accessed at https://www.yasar.edu.tr/inc/uploads/2018/12/tl-zoom-toplanti.pdf

Participants are kindly requested to enter the Zoom system 15 minutes before the meeting starts.